Ravirata

Kaudella 2018 kaikki tiistait radalla on klo 16 alkaen pyhitetty hevosurheilun eri muodoille, tuolloin alue on muilta suljettu. Vastaavasti keskiviikkoisin alueen täyttävät sadat nappulapalloilijat klo 17 eteenpäin. 


RAVIRADAN KÄYTTÖMAKSUT 2018

Raviradan keskellä sijaitsevat ratsastuskentät kalustoineen ovat Ri-Ra:n omaisuutta, ja pääsääntöisesti seuran jäsenten käytössä. Koska seura itse myös vastaa kenttien kunnossapidosta aiheutuneista kuluista, peritään niiden käytöstä maksua niiden 5 kuukauden ajalta (touko-syyskuu) jolloin kenttiä huolletaan säännöllisesti.

Kenttien käytöstä peritään Ri-Ran jäseniltä 60€/kausi tai 10€/ratsukko/kerta. 

Seuran ulkopuolisilta kausimaksu on 120€ ja kertamaksu 20€/ratsukko.

HUOMIO! Kaikki kenttien käyttömaksut tulee maksaa etukäteen Ri-Ran tilille FI90 5396 4720 0135 59 viitettä käyttäen, viite on 11688. Varaudu pyydettäessä esittämään tosite maksusta.

Maksunsa maksaneet ratsastajat kirjataan ylös listaan, jota päivitetään keskitornin seinälle. Näin jokainen valmentaja voi tarkistaa listalta omien oppilaidensa maksujen tilanteen. Jos kentiltä tavataan ratsukko, joka ei ole suorittanut käyttömaksua, häneltä peritään kaksinkertainen maksu.


Ratsastajille ohje kaviouralla ratsastamisesta:

Ratsastajilla on vuonna 2018 lupa käyttää kaviouraa suoritettuaan radan käyttömaksun kaviouran osalta Riihimäen Raviseura ry:n tilille FI06 5396 4720 0119 67. Tämä radankäyttömaksu on 2018 kaikille pakollinen, Riihimäen Raviseuran jäseniltä peritään 50 euroa ja muilta 90 euroa.

Kaviouralla tulee ratsastaa radan ulkoreunaa verryttely suuntaan eli oikeaan kierrokseen, varikkoalueelta katsottuna portista mennään radalle vasemmanpuoleisesta portista ja tullaan pois oikeapuoleisesta portista. Muilta osin tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja kuunnella ehdottomasti paikalla mahdollisesti olevien ravikuskien ohjeita/toiveita. Muistakaa, että ravureilla on rata-alueella aina etuajo-oikeus!


VARAUKSET JA MUUTA RAVIRADAN KÄYTÖSSÄ MUISTETTAVAA

Raviradan kisakenttä ja verryttelykenttä kulloinkin esillä olevine kalustoineen ovat ratsastajien käytettävissä erillisten käyttösääntöjen mukaisesti. Koska emme ole rata-alueen ainoat käyttäjät, yhteisen edun vuoksi tulee näitä sääntöjä myös noudattaa.

Etusijalla kenttien käyttövuoroja jaettaessa ovat seuran omat jäsenet, ja heidän valmennuksensa. Kenttien varaukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen käyttöä, jotta ne päällekkäisyyksien estämiseksi ehditään merkitä tapahtumakalenteriin.

Yksittäisen ratsukon ei tarvitse varata käyttövuoroa, mutta he ovat tuolloin väistämisvelvollisia vuoronsa varanneisiin nähden. Lisätietoja kenttien käytöstä ja varauksista antavat käyttövarauksia hoitava Roosa Tammisto puh. 044 970 8946 sekä seuran pj Jaana Tengman, puh. 040 580 8049. 


RAVIRADAN KENTTIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 2018

Hevosten kulku raviradalle tapahtuu varikon porteista. Katsomon länsipäädyn portit on tarkoitettu ainoastaan jalankulkijoiden käyttöön.

Radalla (=ravureiden käyttämä kavioura) saa ratsastaa ulkoreunaa pitkin. Tuolloinkin tulee ottaa huomioon radalla mahdollisesti harjoittelevat ravurit, jotka eivät saa häiriintyä ratsuista

KOKO RATA-ALUEELLA ON RAVUREILLA AINA ETUAJO-OIKEUS!!!


Käytön jälkeen kalusto tulee palauttaan paikoilleen: puomit tulee nostaa maasta kannattimille ja konteista tai kentän ulkopuolelta haettu kalusto tulee viedä takaisinKalustoa ei saa siirtää vetämällä, vaan ne tulee aina siirtää nostamalla.

HUOMIO!! Kaluston käyttöohjeistus koskee myös kentillä käyviä keppariratsastajia!!!


Alueen nurmikentät ovat jalkapalloilijoiden käytössä. Hoidetuilla nurmikentillä ei saa ratsastaa eikä syötellä hevosia.

Raviradan kenttien käyttö on kiellettyä ravipäivinä ja harjoitusravien aikana. Ravipäivät ja harjoitusravien kestoajat löytyvät myös Ri-Ra:n tapahtumakalenterista. Myös ratsastuskilpailujen aikana kenttien käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty. Alueen muista ratsastusta rajoittavista tapahtumista ilmoitetaan erikseen Ri-Ra:n tapahtumakalenterissa.

Lannat varikolta tulee kerätä erilliseen lantoja varten olevaan lavaan tai valjastuskatoksissa oleviin sinisiin saaveihin, tämä koskee niin normaaleja harjoitustilanteita kuin kilpailujakin.