Ravirata

Ratsastuskentät on Ri-Ra:lle suoritettavaa käyttömaksua vastaan lajin harrastajien käytössä

Koska emme ole rata-alueen ainoita käyttäjiä tulee siellä jokaisen noudattaa yhteisiä pelisääntöjämme. Muistathan, että kaikki raviradan alueella tapahtuva harjoittelu, tai vaan oleilu, tapahtuu aina omalla vastuulla. Tehdään yhdessä radan käytöstä turvallista kaikille osapuolille.

Kaikki tiistait on radalla klo 16 alkaen pyhitetty hevosurheilun eri muodoille, tuolloin alue on muilta suljettu. Vastaavasti keskiviikkoisin alueen täyttävät sadat nappulapalloilijat klo 17 eteenpäin. Tuolloin hevoset eivät ole alueelle tervetulleita. 

Lisätietoja kenttien käytöstä ja varauksista antaa seuran pj Jaana Tengman, puh. 040 580 8049. 

MUISTA HOITAA KÄYTTÖMAKSUT KUNTOON ENNEN KÄYTTÖÄ!


RAVIRADAN RATSASTUSKENTTIEN KÄYTTÖMAKSUT 2024

Raviradan keskellä sijaitsevat ratsastuskentät kalustoineen ovat Ri-Ra:n omaisuutta, ja pääsääntöisesti seuran jäsenten käytössä. Koska seura itse myös vastaa kenttien kunnossapidosta aiheutuneista kuluista, peritään niiden käytöstä maksua niiden 5 kuukauden ajalta (touko-syyskuu) jolloin kenttiä huolletaan säännöllisesti.

Kenttien käytöstä peritään Ri-Ran jäseniltä 60€/kausi tai 15€/ratsukko/kerta. 

Seuran ulkopuolisilta kausimaksu on 120€ ja kertamaksu 25€/ratsukko.

Kaikki ratsastuskenttien käyttömaksut tulee maksaa etukäteen Ri-Ran tilille FI90 5396 4720 0135 59 viitettä käyttäen, viite on 11688. Varaudu pyydettäessä esittämään tosite tästä maksusta.

Jos kentiltä tavataan ratsukko, joka ei ole suorittanut käyttömaksua, häneltä peritään maksu kaksinkertaisena, eikä hänellä ole oikeutta startata Ri-Ra:n kilpailuissa ennen tämän sakkomaksun maksamista.  


Ratsastajille ohje kaviouralla ratsastamisesta:

  • Raviradan kaviouraa voivat käyttää Raviseuralle radankäyttömaksun maksaneet ratsastajat

  • Ratsastajat ratsastavat vain ulkorataa verryttelysuuntaan.

  • Kaviouran osalta käyttömaksu maksetaan Riihimäen raviseuran pankkitilille FI06 5396 4720 0119 67.  

    • Merkitse  viestikenttään ”Radankäyttömaksu 2024 ja maksajan nimi”. 

    • Radankäyttömaksu vuonna 2024 on  90 €

    • 10 € kertamaksulla voit käyttää ravirataa yhden kerran.

Ratsastajilla on lupa käyttää kaviouraa suoritettuaan radan käyttömaksun kaviouran osalta Riihimäen Raviseura ry:n tilille FI06 5396 4720 0119 67. Radankäyttömaksu on kaikille radalla liikkuville pakollinen

 

Kaviouralla tulee ratsastaa radan ulkoreunaa verryttely suuntaan eli oikeaan kierrokseen, varikkoalueelta katsottuna portista mennään radalle vasemmanpuoleisesta portista ja tullaan pois oikeapuoleisesta portista. Muilta osin tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja kuunnella ehdottomasti paikalla mahdollisesti olevien ravikuskien ohjeita/toiveita. Muistakaa, että ravureilla on rata-alueella aina etuajo-oikeus! 


VARAUKSET JA MUUTA RAVIRADAN KÄYTÖSSÄ MUISTETTAVAA

Raviradan kisakenttä ja verryttelykenttä kulloinkin esillä olevine kalustoineen ovat ratsastajien käytettävissä erillisten käyttösääntöjen mukaisesti. Koska emme ole rata-alueen ainoat käyttäjät, yhteisen edun ja turvallisuuden vuoksi tulee näitä sääntöjä myös noudattaa.

Etusijalla kenttien käyttövuoroja jaettaessa ovat seuran omat jäsenet, ja heidän valmennuksensa. Kenttien varaukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen käyttöä, jotta ne päällekkäisyyksien estämiseksi ehditään merkitä tapahtumakalenteriin.

Yksittäisen ratsukon ei tarvitse varata käyttövuoroa, mutta he ovat tuolloin väistämisvelvollisia vuoronsa varanneisiin nähden. Lisätietoja kenttien käytöstä ja varauksista antaa käyttövarauksia hoitava seuran pj Jaana Tengman, puh. 040 580 8049. 


RAVIRADAN YLEISET KÄYTTÖSÄÄNNÖT 2024

Hevosten kulku raviradalle tapahtuu varikon porteista. Katsomon länsipäädyn portit on tarkoitettu ainoastaan jalankulkijoiden käyttöön.

Radalla (=ravureiden käyttämä kavioura) saa ratsastaa ulkoreunaa pitkin. Tuolloinkin tulee ottaa huomioon radalla mahdollisesti harjoittelevat ravurit, jotka eivät saa häiriintyä ratsuista

KOKO RATA-ALUEELLA ON RAVUREILLA AINA ETUAJO-OIKEUS!!!


Käytön jälkeen kalusto tulee palauttaan paikoilleen: puomit tulee nostaa maasta kannattimille ja konteista tai kentän ulkopuolelta haettu kalusto tulee viedä takaisinKalustoa ei saa siirtää vetämällä, vaan ne tulee aina siirtää nostamalla.

HUOMIO!! Kaluston käyttöohjeistus koskee myös kentillä käyviä keppariratsastajia!!!


Alueen nurmikentät ovat jalkapalloilijoiden käytössä. Hoidetuilla nurmikentillä ei saa ratsastaa eikä syötellä hevosia.

Raviradan kenttien käyttö on kiellettyä ravipäivinä ja harjoitusravien aikana. Ravipäivät ja harjoitusravien kestoajat löytyvät myös Ri-Ra:n tapahtumakalenterista. Myös ratsastuskilpailujen aikana kenttien käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty. Alueen muista ratsastusta rajoittavista tapahtumista ilmoitetaan erikseen Ri-Ra:n tapahtumakalenterissa.

Lannat varikolta tulee kerätä erilliseen lantoja varten olevaan lavaan tai valjastuskatoksissa oleviin sinisiin saaveihin, tämä koskee niin normaaleja harjoitustilanteita kuin kilpailujakin. Varikolle on lisätty myös normiroskiksia. 

PIDETÄÄNHÄN KOKO RATA-ALUE YHDESSÄ SIISTINÄ!