Kaikissa kilpailulajeissa tarvittavat toimihenkilöt

Kaikissa kilpailulajeissa tarvitsemme seuraavat toimihenkilöt:

 

KILPAILUJEN JOHTAJA

 • Tekee kisat ja vastaa kaikesta, luovuttaa valmiit kilpailut kisojen TPJlle
 • Vastaa kilpailukutsun, kilpailujen aikataulun, pelastus-/turvallisuussuunnitelman ja muiden vastaavien asiakirjojen laatimisesta sekä noudattamisesta, hoitaa kilpailujen yleisjärjestelyt ja valvoo toimihenkilöiden toimintaa. Hän vastaa siitä kilpailun läpiviemiseen liittyvästä toiminnasta, joka ei kuulu tuomariston toimivaltaan.
 • Hommaa talkooporukkaa ja ilmoittaa ajankohdista. Jakaa toimihenkilötehtävät. (Jos on erillinen toimihenkilöpäällikkö nämä tehtävät kuuluvat hänelle.)
 • Tilaa ATUn ja muut tarvittavat laitteistot
 • Hommaa sponsorit ja myy luokkia (Jos on erillinen talouspäällikkö nämä tehtävät kuuluvat hänelle.)
 • VASTAA ETTÄ KAIKKI MUUT TOIMIHENKILÖT OSAAVAT JA TEKEVÄT TEHTÄVÄNSÄ
 • On stressaantunut ja kiireinen – niin ennen kisoja kun kisan aikanakin.
 • Täyttää kisojen jälkeen TPJn kanssa SRL:lle menevät palautelaput kaikista 2-5 tason kisoista.

TUOMARISTON PUHEENJOHTAJA (TPJ, lisenssi)

 • On tuomariston jäsen ja vastaa kisojen laillisuudesta
 • Ottaa vastaan valmiit kisat kilpailujenjohtajalta

TUOMARISTO (lisenssi)

 • Tuomariston määrän ratkaisee kisojen lähtijämäärä; kts. SRL:n kilpailusäännöt KS I yleinen osa ja kunkin lajin omat lajisäännöt, sekä lajisääntöjen lopusta löytyvät ohjeet
 • Omaavat ko. kilpailulajin tuomarilisenssin/pätevyyden

STEWARDI (lisenssi)

 • alue - kansainvälisen tason kisat, käyttö suotavaa myös seuratasolla
 • Huolehtii, että hevosia ei kohdella sopimattomasti kilpailualueella, valvoo TPJ:n (TPJ =tuomariston puheenjohtaja) ohjeiden mukaisesti kilpailusääntöjen noudattamista, varmistaa yhdessä järjestäjän kanssa kilpailualueen turvallisuuden (esim. jabatallialue, hevosten ja yleisön kulkureitit), avustaa eläinlääkäriä mahdollisissa hevostarkastuksissa ja dopingnäytteiden ottamisessa, auttaa järjestäjää ja kilpailijoita, muut TPJ:n osoittamat tehtävät.

TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ/-VASTAAVA (koulutus)

 • Laatii kilpailuihin pelastussuunnitelman, josta ilmenee vastuuhenkilöt ja heidän yhteystietonsa (ensiaputaitoiset henkilöt, eläinlääkäri, lääkäri, kengittäjä jne.)
 • Toimittaa suunnitelman ennen kilpailuja pelastuslaitokselle, tuomareille, stewardeille, eläinlääkärille, EA henkilöille ja muille tarpeellisille tahoille
 • Hommaa paikalle tarvittavan määrän järjestyksenvalvojia ja ohjeistaa heidät
 • Tekee yleisötapahtumailmoituksen (poliisin huviluvan)
 • Huolehtii että EA tarvikkeet ovat ajan tasalla ja paikallaan

KANSLIAVASTAAVA (koulutus)

 • Ottaa vastaan maksut sekä lähtöjen peruutukset ja jälki-ilmoittautuneet sekä tiedottaa lähtömuutoksista muita toimihenkilöitä. Huolehtii palkinnoista (rahat/esinepalkinnot, ruusukkeet) sekä tarkastaa rokotustodistukset (myös stewardi tms.)
 • On paikalla riittävän ajoissa – sääntöjen mukaan kanslia aukeaa tunti ennen kisojen alkamista (=kaikki on kunnossa) ja lähtee sitten kun kisat on ohi (muistaa myös protestiajan) ja kassa on laskettu.
 • Huolehtii että kansliasta löytyy: lähtölistat, tulokset, lukittava kassa, kyniä, laskimia, käsiohjelmia, kuittivihko, vaihtokassa ja sekalainen kokoelma toimistotarvikkeita
 • Laskee tuomareille ja muille toimijoille palkkiot – SRLn valmis matkalaskupohja
 • On iloinen ja luo kisojen ilmapiirin ja vastaa kaikkiin kilpailijoiden kysymyksiin ja konsultoi tarvittaessa muita toimijoita ja kilpailujenjohtajaa
 • Toimii yleensä kisojen info-pisteenä
 • Toimittaa kisojen lopuksi kilpailujen johtajalle lasketun kassan ja kuitit

EQUIPE/KIPA/MAKSUTURVA –VASTAAVA (koulutus)

 • Huolehtii kilpailujenjohtajan kanssa kutsun Kipaan hyvissä ajoin ennen kilpailua ja ilmoittaa siitä liittoon (hyväksyntä)
 • Ottaa vastaan ilmoittautumiset, laatii aikataulut ja lähtölistat ja toimittaa ne Kipaan/nettiin AJOISSA
 • Huolehtii pöytäkirjat valmiiksi (kaikissa lajeissa!)
 • Toimii myös tulospalvelun vastaavana henkilönä ja huolehtii, että tulospalvelussa on riittävästi ihmisiä ja he osaavat käyttää ohjelmia
 • Yhdessä apulaisineen tulostaa tuloksia ja muita kaavakkeita tarpeen mukaan
 • Toimittaa tulokset Kipaan/nettiin kilpailuiden jälkeen
 • Maksaa Kipasta rahapalkinnot ja tilittää loput rahat järjestäjälle ja liitolle
 • VASTAA MYÖS KAIKISTA TARVITTAVISTA KORJAUKSISTA -> TULOKSET JA MAKSUT OLTAVA OIKEIN ENNEN JULKAISUA JA MAKSUA!!!

TIEDOTTAJA

 • Tiedottaa tapahtumista hyvissä ajoin etukäteen medialle (lehdistö, radio)
 • Muutama päivä ennen kisoja tiedottaa lähtölistoista, aikatauluista, mahdollisista haastateltavista/seurattavista ratsukoista (esim. paikalliset ratsukot)
 • Kilpailujen aikana opastaa median edustajia paikan päällä tarvittaessa tai kirjoittaa lehtijutun itse
 • Toimittaa tulokset välittömästi kilpailuiden päätyttyä medialle lehdistömuodossa
 • MUISTA KRIISITIEDOTUS – TPJn JA KILPAILUN JOHTAJAN KAUTTA, KUKA PÄÄTTÄÄ MITÄ TIEDOTETAAN kts. SRLn erilliset kriisitiedotusohjeet

KUULUTTAJA

 • Huolehtii että kuulutuslaitteisto on toimintavalmiudessa
 • Kuuluttaa kilpailun tiedot ja kertoo faktat selkeästi
 • Kuulutustyyli asiallinen, mutta vapaa: ”Seuraavana ratsastaa Ritva Ratsastaja hevosella Ratsu Reilusta Ratsastusseurasta, valmistautuvat Leena Laukkaaja ja Kalle Kävelijä”
 • Kuuluttaa kilpailujen tilannetta (sijoituksissa kiinni olevat ratsukot, jäljellä olevat ratsukot jne.)
 • Kuuluttaa poisjäännit ja muut muutokset lähtölistoissa
 • Tarvittaessa kertoo ratsukon taustatietoja, jos niitä on saatavilla
 • Estekilpailuissa: KOELIPUTUS suoritetaan joka luokan alussa, kuuluttaja pyytää eri linjojen liputtajia nostamaan lipun ylös. Tällä kerrotaan ajanottajille, ketä liputtajaa kukin seuraa.
 • MUISTA KRIISITIEDOTUS – TPJn JA KILPAILUN JOHTAJAN KAUTTA, KUKA PÄÄTTÄÄ MITÄ KUULUTETAAN kts. SRLn erilliset kriisitiedotusohjeet

MUSIIKKI VASTAAVA

 • Hoitaa levyt paikalle (pitäisi olla alkuperäisiä) tai huolehtii musiikin saannista tietokoneelta
 • SRL on maksanut Gramex ja Teosto maksut
 • Hoitaa musiikin soiton ja palkintomusiikit
 • Koulukisoihin mielellään musiikkia missä ei laulua tai vain huomaamatonta sellaista
 • 0-rata musa?

PALKINTOSIHTEERI

 • Avustaa tuomariston edustajaa palkintojenjaossa ja huolehtii, että ruusukkeet ja muut palkinnot ovat valmiina
 • Nykyään käytäntö alkaa olla että palkintoruusukkeet laitetaan hevosille valmiiksi ennen palkintojen jakoon saapumista – vastaa tästä yhdessä stewardien kanssa
 • Ilmoittaa kuuluttajalle kuka tuomareista on tulossa palkintojen jakoon, ja jos paikalla on sponsorin edustaja, kuka hän on

RADAN RAKENTAJAT JA PURKAJAT

 • KAIKKI tervetulleita (kilpailijat, vanhemmat, kaverit, tuntiratsastajat, yksityishevosten omistajat, alkeistuntilaiset jne.)
 • Estekilpailuissa ratamestari johtaa radan rakennusta, koulukilpailuissa yleensä joku muu kokenut henkilö
 • Radat rakennetaan edellisenä päivänä kun pohjan huollot on tehty, kilpailujenjohtaja ilmoittaa paikan ja ajan
 • Purku tapahtuu heti kun on mahdollista kisojen jälkeen, kuitenkin niin että tavarat tulevat omille paikoilleen

RADAN HUOLTO-VASTAAVA

 • Huolehtii ajoissa etukäteen kilpailujen johtajan kanssa huoltotöistä
 • Kastelee tarvittaessa ja huolehtii että kastelulaitteisto on kunnossa
 • Lanaa tarvittaessa ja huolehtii että lanaukseen tarvittavat laitteet ovat paikanpäällä (mönkijä/traktori)
 • Tarvitaanko jyrää tai suolausta – hankkii ajoissa!!!

LIIKENTEENOHJAAJAT

 • Tarvitaan silloin, kun kilpailuihin on tulossa ulkopuolisia osallistujia
 • Ohjaavat yleisön ja kilpailijat autoineen pelastussuunnitelman mukaisesti, avustavat tarvittaessa myös autojen siirrossa
 • Hätätapauksessa he ohjaavat ambulanssin ja/tai paloauton tapahtumapaikalle ja turvaavat heidän toiminnan
 • Ovat paikalla hyvissä ajoin ennen kilpailuja n.1,5h ennen, voivat poistua sopimuksen mukaan jo ennen kisojen loppua
 • Huolehtivat että viitoitukset ovat kunnossa

TALLIMESTARI

 • Vastaa tallialueesta
 • Huolehtii karsinakartat ja aluekartat tehdyksi ja paikalleen
 • Nimikyltit karsinoihin
 • Yleiset ohjeistukset ja turvallisuus
 • On paikalla ennen kun ekat kisahevoset saapuu ja lähtee kun viimeiset on lähteneet
 • Jos kisapaikalla on kilpailijoiden hevosia yötä täytyy talliin järjestää myös yövalvonta, huom on oltava täysi-ikäinen -> Stewardit apuna jo suunnittelussa!

KAHVIO

 • Hygieniapassin omaava
 • Suunnittelee yhdessä kilpailujen johtajan kanssa myös toimihenkilöruokailut
 • Tekee tarvittavat hankinnat riittävän ajoissa
 • Hoitaa tarvittavat viranomaisilmoitukset ajoissa kuntoon

ELÄINLÄÄKÄRI

 • kansallisen ja kansainvälisen tason estekisat, kts. myös kenttä-, valjakkoajo- ja matkaratsastussäännöt
 • aluetason estekisoista tehtävä ilmoitus päivystävälle, Huom! myös kaikista muista hevoskisoista tasosta ja lajista riippumatta tulee tehdä ilmoitus kaupungin/kunnan eläinlääkärille
 • Paikalla jo ekassa verkassa

LÄÄKÄRI TAI AMBULANSSI

 • alue - kansainvälisellä tasolla estekisoissa, muut lajit lajisääntöjen mukaisesti
 • Paikalla jo ekassa verryttelyssä
 • seuratasolla ensiapuvalmius, joka määritellään tarkemmin lajisäännöissä

KENGITTÄJÄ

 • Isommissa kisoissa ainakin puhelinsoiton päässä
 • kansallisen ja kansainvälisen tason estekisat, kts. myös kenttä-, valjakkoajo- ja matkaratsastussäännöt

HEVOSAMBULANSSI

 • Traileri ja sopiva vetoauto lähtövalmiina kentän laidalla viemään ratsu klinikalle
 • HUOM. avain virtalukossa!!

MUITA TEHTÄVIÄ:

Arpajaisvastaava

 • kerjää arpajaispalkintoja ympäri kyliä
 • organisoi väkeä myymään arpoja (tarjoamaan niitä aktiivisesti, ei vaan seisoskelemaan ns. tumput suorina tai touhuilemaan omiaan)
 • laittaa palkinnot esille

Siivousvastaava

 • huolehtii myös että wc papereita yms on riittävästi
 • nakittaa kaikki mukaan siivoamaan ajoissa ennen ja heti jälkeen kisojen