Toimihenkilöiden tehtävät estekilpailuissa

 

TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT ESTEKILPAILUISSA

Listassa on erilaisia toimenkuvia, joita kaikkia ei tarvita kaikissa kilpailuissa. Toimenkuvia voi yhdistellä. Listalla mainittujen lisäksi tarvitaan ns. lisenssitoimihenkilöt eli tuomarit, ratamestari ja stewardi sekä tarvittava lääkintähenkilöstö (ensiapu, ell, mahd. kengittäjä) ja järjestyksenvalvojat.

LIPUTTAJA
* seisoo ratamestarin näyttämässä paikassa
* nostaa lähtölipun, kun tuomari antaa merkin
* nostaa maalilipun, kun ratsukko lähestyy viimeistä estettä
* liputtaa (laskee lipun alas) kun hevosen ensimmäinen osa (=ryntäät) ylittää linjan

RATAHENKILÖSTÖ
* SEURAA ratsukkoa, VAROO häiritsemästä suoritusta
* nostaa pudonneet puomit paikoilleen vasta suorituksen jälkeen
* mikäli este hajoaa täysin (kielto) ja suoritus keskeytetään, ratahenkilöstö pyrkii kokoamaan esteen uudelleen mahdollisimman nopeasti
* tarkkailee radan pohjaa, jos on kohtia, jotka saattavat pettää (haravointi, lanaus)

PORTIN AVAAJAT
* avaavat portin, kun edellinen ratsukko on ylittänyt maalilinjan
* sulkevat portin, kun edellinen ratsukko on poistunut ja seuraava on kentällä
* huolehtivat, että portti on AINA kiinni, kun ratsukko suorittaa rataa

VERRYTTELYALUEEN VALVOJA
* huolehtii ratsastuksen suunnasta ja laittaa esteet sen mukaisesti
* huolehtii että alueella on kerrallaan vai sallittu määrä ratsukoita (mikäli määrää on rajattu esim. max 8 ratsukkoa verryttelyalueella)
* tarkistaa että esteet ovat korkeintaan 10 cm luokan korkeutta korkeampia
* katsoo, että kaikki ratsastavat kypärä päässä

ESTEIDEN NUMEROITSIJA
* omistaa ratapiirustuksen
* jokaisen luokan päätyttyä laittaa estenumerot ja viirit (liput) seuraavaan luokkaan (pun. oik., valk. vas.)

TUOMARIN SIHTEERI
* tarkistaa ennen luokan alkua, että paperi pöytäkirjat ovat oikeassa järjestyksessä ja että niitä on riittävästi – equipestä tulospöytäkirjalakanat tai erikseen saksilla leikattavat
* kirjoittaa tulospöytäkirjaan virhepisteet ja ajan, jotka tuomari ja ajanottaja hänelle ilmoittavat
* näyttää kuuluttajalle ratsukon tuloksen

(SIHTEERI / SIHTEERIN APULAINEN jos sellainen on)
* järjestää pöytäkirjat tulosjärjestykseen (erilliset pk-laput)
* luokan päätyttyä tarkistaa PC-sihteerin ja tuomarin kanssa että tulokset ovat oikein, sekä huolehtii tuomarin kuittauksen tulosliuskaan/ pöytäkirja nippuun
* luokan päätyttyä antaa tulokset kuuluttajalle palkintojen jakoa varten
* vie edellisen luokan tulokset kansliaan

EQUIPEN KÄYTTÄJÄ
* tarkistaa ennen luokan alkua, että luokkatiedot ovat koneella oikein, sekä sen että lähtölista on varmistetun listan kaltainen, tekee tarvittavat muutokset
* kirjaa ratsukoiden suoritukset koneelle
* luokan päätyttyä tarkistaa sihteerin ja tuomarin kanssa että tulokset ovat oikein
* jakaa ohjelmassa palkinnot, tulostaa tulokset tai toimittaa ne tikulla kansliaan tulostettavaksi

AJANOTTAJA/ Equipen käyttäjä
* Käsikellot: ottaa käsikellolla suorituksille ajat (liputuksista)
* Sähkökellot (ATUt): Huolehtii ennen luokan alkua lähtö- ja maalilinjojen kennot paikoilleen radalle (koeliputukset ja linjojen testaukset on syytä tehdä aina!)
* Käyttää ATUa yhdessä Equipen tulospalveluohjelman kanssa

PALKINTOSIHTEERI
* huolehtii ruusukkeista ja esinepalkinnoista
* palkintosihteerin tulee tietää, mitkä palkinnot kuuluvat mihinkin luokkaan
* on mukana palkintojen jaossa

KUULUTTAJA
* kertoo ennen luokan alkua luokan korkeuden, arvostelumenetelmän, osanottajamäärän ja palkintojen lahjoittajat
* kuuluttaa aikataulua ja ilmoittaa esim. milloin seuraava luokka alkaa, milloin lähdönvarmistukset seuraavaan luokkaan on viimeistään tehtävä jne.
* tilannetietoja: kuka johtaa, johtotulos, siirtyi johtoon, montako sijoittuu
* ratsastajan nimi, hevonen, seura ja kuka valmistautuu suorituksen jälkeen, virhepisteet ja aika (sijoitus?)

KANSLIA
* ottaa vastaan lähdönvalmistukset
* ottaa vastaan jälki-ilmoittautuneet
* osaa informoida kilpailijoita
* huolehtii jälki-ilmoittautuneiden ja peruuttaneiden ratsukoiden nimet lähtölistoihin ja kuuluttajalle eli päivittää kanslian equipen (tieto torniin palvelinverkolla tai paperilla)

TULOSPALVELU/ Equipen käyttäjä
* huolehtii että luokan päätyttyä tuloslistat ovat nähtävillä ja toimittaa tulokset kaikille niitä haluaville
* toimittaa tulokset tiedotusvälineisiin (esim. paikallislehdet) lehdistömuodossa
* Kansallisista tai aluekilpailuista toimitetaan tulokset SRL:ään sähköisesti
- - Kun kilpailut on käyty siirrä Equipesta tulokset KIPAan. Muista myös klikata julkaise tulokset nappia, jotta tulokset ovat kaikkien nähtävillä.

Tulospalvelun tehtävät voidaan jakaa kansliahenkilökunnan ja/tai tiedotuksesta vastaavan kanssa.
 

Kun kilpailut päättyvät, kaikki osallistuvat radan purkamiseen ja paikkojen siistimiseen. Näin hommat saadaan nopeasti tehtyä eikä kenenkään työpäivä veny kisojen jälkeen liian pitkäksi.